• Telefon: (96) 257-070
  • jegyzo@beledhivatal.eu

Pályázati konstrukció TOP-5.3.1-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése”
Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00008
Projekt címe: A helyi közösség fejlesztése Rábakecöl, Edve és Vásárosfalu községekben
Kedvezményezett neve: Vásárosfalu Község Önkormányzata
Konzorciumi tagok: Rábakecöl Községi Önkormányzat, Edve Község Önkormányzata
 
Kedvezményezett címe: 9343 Vásárosfalu Fő u. 38.

Konzorciumi tagok címe: 9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129., 9343 Edve, Petőfi u. 60.
 
Elnyert támogatás: 35 400 000 forint
 
Támogatás intenzitása: 100%
 
Finanszírozó alap: ESZA
 
Projekt célja és tartalma:
Image

A pályázattal alapvető célunk a Dél-Rábaköz hagyományira építő közösségfejlesztés. A projekt célja illeszkedik azon szakmapolitikai szándékhoz, mely célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését.

A projekt keretében a helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának közösségi együttműködését kívánjuk fejleszteni workshopokkal, a drámapedagógia eszközeivel és közös, együttműködésben megvalósuló programokkal.

A projekt keretében a térségre jellemző, a három település közös identitásának fontos részét képező kulturális, gasztronómiai és néprajzi hagyományokat kívánjuk feltérképezni és megőrizni, bemutatni és lehetőség szerint erősíteni.

 A fejlesztés kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére. Projektünk megvalósítás során nagy hangsúlyt fektetünk a települések hagyományaira, természeti adottságaira épülő, helyi civil szervezetek által indított közösségépítő tevékenységekre. Ennek céljaként már a tervezés során bevonásra kerültek a településeken tevékeny helyi civil szervezetek és személyek. Célunk a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoportok érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása.

Fenti eszközökkel elérni kívánt célunk a Dél-Rábaközi identitás megújítása és megerősítése. Projektünk lehetőséget ad egyrészt a civil szervezetek közös cél elérése érdekében létrejövő együttműködésére, másrészt a régi hagyományok új innovatív köntösbe bújtatása révén annak népszerűsítése.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
Projekt zárása: 2022.09.30.